Zobowiązania Renault PRO+ - PIELUSZYŃSKA Sp. z o.o. . - Koncesjoner RENAULT - POZNAŃ | SUCHY LAS

Zobowiązania Renault Pro+ :

 • Punkt sprzedaży i usług posprzedażnych przeznaczony w 100% dla klientów firmowych.

 • Profesjonalny zespół sprzedawców i pracowników serwisuwyspecjalizowany w samochodach dostawczych.

 • Bogata oferta samochodów przeznaczonych dla firm, w tym pojazdów dostawczych i zabudowanych.

 • Dostępność jazdy próbnej samochodami osobowymi i dostawczymi.

 • Prezentacja oferty handlowej uwzględniającej specyfi czne potrzebyklienta firmowego (w tym na samochody zabudowane) w ciągu 48 godzin.

 • Przedstawienie klientowi osoby do kontaktu, odpowiedzialnejza obsługę serwisową nabytego samochodu już w procesie jego wydania.

 • Obsługa samochodów o masie całkowitej do 7 t.

 • Wydłużone godziny pracy serwisu dostosowane do potrzeb klientów flotowych.

 • Diagnoza serwisowa w ciàgu godziny.

 • W przypadku naprawy przedstawienie w ciągu 4 godzin szczegółowego kosztorysu naprawy z określonym terminem odbioru samochodu.

 • W przypadku unieruchomienia pojazdu propozycja samochodu zastępczego.